نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه مهم سنوات کارشناسی ارشد ۹۶

98/09/23

 

دانشجویان ورودی 96 کارشناسی ارشد که قصد دفاع در نیمسال جاری ندارند در اسرع وقت نسبت تمدید سنوات و آپلود درخواست، در پیشخوان خدمت اقدام نمایند.