نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص تاریخ‌های جدید سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

98/09/11

دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی که درس سمینار دارند و در تاریخ 30 آذر آماده ارائه سمینار نیستند، با تصمیم گروه می توانند در هفته اول اسفند 98 سمینار خود را ارائه نمایند. قابل ذکر است در این صورت توسط سرپرست سمینار (آقای دکتر شریفیان) از نمره نهایی دانشجو کسر خواهد شد. ضمنا کلیه دانشجویان تاریخ انتخاب ارائه سمینار خود را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 98/09/13 به آموزش دانشکده اعلام نمایند. فایل سمینار نیز یک هفته پس از ارائه سمینار به گروه تحویل داده شود.