نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


" آخرین مهلت دفاع نیمسال ششم"

98/08/26

قابل توجه دانشجویان سنواتی نیمسال ششم

 

بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1398/07/04 شورای آموزشی مقرر گردید تاریخ دفاع دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال ششم مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 31تیرماه همان سال باشد و این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.