نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


تمدید سنوات نیمسال دوم 99-"98

98/08/16

 

دانشجویان ورودی 93 و 94 که نیاز به تمدید سنوات در نیمسال دوم 99-98 دارند تا تاریخ 98/08/20 با درخواست اموزشی تایید شده به اموزش مراجعه نمایند.