نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


تمدید سنوات نیمسال دوم ۹۹-۹۸

98/08/16

 

 اطلاعیه سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی

 

بر اساس بخشنامه آموزش کل دانشگاه، دا نشجویان محترم مقطع کارشناسی کلیه ورودی‌ها که دانش آموخته نمی باشند ملزم به ثبت درخواست سنوات تحصیلی از طریق پیشخوان سامانه جامع آموزشی قبل از شروع ثبت نام نیمسال تحصیلی آتی می‌باشند.

‌‌‌‌‌‌لازم به ذکر است عواقب ناشی از عدم درخواست سنوات تحصیلی در موعد مقرر بر عهده دانشجو می‌باشد.

 

                                                                               اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

                                                                                                98/08/12