نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه مهم در خصوص تمدید سنوات نیمسال پنجم دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۶

98/04/01

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96 متقاضی تمدید سنوات نیمسال پنجم (نیمسال اول99-98) حداکثر تا روز یکشنبه98/04/09 نسبت به آپلود درخواست تمدید سنوات و کارنامه تحصیلی، در منوی پیشخوان خدمت سامانه جامع آموزش اقدام نمایند.

قابل ذکر است درخواست تمدید سنوات (موجود در سایت دانشکده فنی فومن) الزاما باید توسط استاد راهنمای مربوطه تایید (امضای الکترونیکی مورد قبول است) و به همراه  کارنامه تحصیلی، ممهور به مهر معاونت علمی شده و سپس آپلود شود. اصل فرم تمدید سنوات و کارنامه تحویل واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده (خانم فریدخواه) گردد.