نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه تمدید سنوات نیمسال دوم 99-98

98/04/01

 

دانشجویان ورودی 94 و 93 که نیاز به تمدید سنوات دارند تا تاریخ 98/04/02 فرم مربوطه را به آموزش تحویل دهند.