نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه اتمام مهلت ثبت شرکت کارآموزی

98/04/01

 

با توجه به اتمام مهلت ارسال درخواست کارآموزی برای شرکت مربوطه در سامانه talentcoach.ir در تاریخ 98/04/04 ،دانشجویان نامبرده ذیل که تاکنون درخواست خود را به شرکت ارسال نکرده اند در اسرع وقت نسبت به ارسال درخواست در سامانه و اطلاع به واحد پژوهش دانشکده (خانم فریدخواه) اقدام نمایند. قابل ذکر است مهلت یاد شده تمدید نخواهد شد:

علی ابراهیمی تیرکلایی- حسین نقدی- امید عزیزی خفری- سید مجتبی حسینی- الهام نصراله زاده- نازنین پرویزشاهی- نیلوفر مبینی- امید ویسی- زانا غفوری- احمد ریگی- محمدحسین دهقان- امیرحسین جلالی- محمد عبدالهی- سید حامد حیدری- سپهر خانزاده- علی صالحی- مهدی مزینانی- محمد بهزادی- زهرا برون- علیرضل صدیقی فرد- علی نقوی- پویا سعید- زهرا اذرکیش

 

ضمناً دانشجویانی که درخواست خود را به شرکت ارسال کرده و توسط شرکت نیز تایید شده است ملزم به انتخاب گزینه تایید نهایی می باشند.