نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص بورس بین الملل دانشگاه

98/03/19

 

دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی بورس بین الملل دانشگاه جهت ثبت نام می توانند به مدیران گروه های مربوط به رشته خود مراجعه نمایند.