نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


تغییر ساعت کلاس درس تصمیم گیری کارشناسی ارشد دوره مجازی

98/02/28

 

ساعت کلاس درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه دوره مجازی دانشکده فنی فومن با کد ۴۲-۸۱۰۹۲۶۴ به ساعت ۴۵/ ۱۷ الی ۲۰ روزهای دوشنبه تغییر یافت.