نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه " برگزاری آزمایشگاه کنترل فرایند"

98/02/18

 

"به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی شیمی می رساند اولین جلسه  تئوری  ازمایشگاه کنترل فرآیند  برای هر دو گروه صبح و بعد از ظهر مورخ 98/02/19  ساعت13/30 در امفی تئاتر  برگزار می گردد."