نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

برگزاری آزمایشگاه کنترل فرآیند

98/02/08

 

 

"به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی شیمی می رساند اولین جلسه آزمایشگاه کنترل فرآیند مورخ 98/02/19 برگزار می گردد."