نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


برگزاری کلاس زبان عمومی ورودی 96 نفت در نیمسال دوم 98-97

97/11/23

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی نفت 96 می رساند زبان عمومی با شماره درس 812005343 ارائه گردیده است. دانشجویان ورودی 96 نفت می توانند در بازه حذف و اضافه این درس را اخذ نمایند.