نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

تغییر شماره دروس مهندسی شیمی

97/11/07

 

نقشه کشی صنعتی از 8120160 به 8120106 تغییر یافت.

سینیتیک و طراحی راکتور از 8104163 به 8104507 تغییر یافت.