نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


برگزاری کارگاه ماشین افزار یک دانشجویان مهندسی صنایع 97

97/09/07

 

به اطلاع دانشجویان صنایع 97 می رساند کارگاه ماشین افزار یک در تاریخهای 9 و 16 آذر ماه تشکیل می شود. زمان حرکت سرویسهای کارگاه ماشین افزار در تاریخهای 97/09/09 و 97/09/16  ساعت 7 صبح از جلوی خوابگاه ها می باشد. همراه داشتن کارت دانشجویی در این جلسات الزامیست.