نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


ساعت حرکت سرویسهای کارگاه ماشین افزار یک

97/08/26

به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی صنایع که کارگاه ماشین افزار یــک دارنــــد می رساند ساعت حرکت سرویسها در روز جمعه مورخ 97/08/25 و 97/09/02 ساعت 7 صبح از جلوی خوابگاه دختران و پسران می باشد.