نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

برگزاری کارگاه ماشین افزار یک

97/08/11

به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی صنایع می رساند کارگاه ماشین افزار یک در تاریخهای  97/08/25 و 97/09/02 در مرکز فنی و حرفه ای رشت برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان در این تاریخها الزامیست . برنامه  و ساعت حرکت سرویسها متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.