نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص فراخوان جذب سرباز امریه

97/07/24

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که متقاضی گذراندن خدمت سربازی در دانشکده فنی فومن میباشند، میرساند، درخواست کتبی خود را تا تاریخ 97/07/29 به دفتر دانشکده تحویل نمایند .

                                                                            امور اداری دانشکده فنی فومن