نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اخذ دروس اختیاری از سایر رشته ها

97/07/22

 

کلیه دانشجویانی که یک یا دو درس از دروس اختیاری سایر رشته ها را اخذ نموده اند تا تاریخ 97/07/24 درخواست اموزشی تکمیل نموده و به اموزش تحویل نمایند.