نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اخذ واحد دانشجویان مهندسی ۹۴

97/07/08

 

کلیه دانشجویان مهندسی نفت 94 موظف به اخذ مکانیک سیالات دوفازی بوده و می توانند از بین دروس اختیاری " ایمنی در صنایع نفت و زبان تخصصی "  یکی را اخذ نمایند.