نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد

97/06/25

 

تنها دروسی که با گروه 41 هستند مختص دانشجویان فومن بوده و سایر کد ها مربوط به پردیس فنی است. ضمناً دانشجویان مهندسی صنایع حضوری در حال حاضر به دلیل اشکال در سامانه آموزش قادر به رویت و اخذ دروس زنجیره تامین و روش های آماری نبوده و پس از برطرف شدن اشکال مربوطه می توانند دروس مذکور را اخذ نمایند.