نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه کنترل برنامه درسی نیمسال اول 98-97

97/06/24

نظر به تغییر برنامه برخی از دروس لازم است کلیه دانشجویانی که انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 را انجام داده اند روز  و ساعت برنامه درسی  خود را مجددا از طریق سامانه جامع آموزش کنترل نمایند.