نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

قابل توجه پذیرفته شدگان ورودی 97 مقطع کارشناسی دانشکده فنی فومن

97/06/21

 

به اطلاع پذیرفته شدگان کارشناسی ورودی 97دانشکده فنی فومن می رساند کلیه مراحل ثبت نام حضوری در دانشکده فنی تهران انجام شده و نیازی به حضور دانشجو در شهر فومن نمی باشد. لذا از پذیرفته شدگان تقاضا می گردد  جهت اطلاع از تاریخ و نحوه ثبت نام به سایت دانشگاه تهران به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

 

http://ut.ac.ir/fa