نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

97/06/18

به اطلاع پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشکده فنی فومن می رساند کلیه مراحل ثبت نام حضوری در دانشکده فنی تهران انجام شده و نیازی به حضور دانشجو در شهر فومن نمی باشد. لذا از پذیرفته شدگان تقاضا می گردد  جهت اطلاع از تاریخ و نحوه ثبت نام به سایت دانشگاه تهران به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

 

www.ut.ac.ir