نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


تمدید سنوات تحصیلی برای نیمسال اول 98-97

97/05/20

دانشجویانی که درخواست تمدید سنوات تحصیلی برای نیمسال اول 98-97 دارند، فرم درخواست آموزشی خود را در اسرع وقت در سامانه جامع آموزش- پیشخوان خدمت آپلود نمایند.

موسی آقاجانی-یحیی دلجو- علیرضا معصوم زاده- عرفان آقایی- علی نقوی- محمد مهدی دشتکی