نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

خاتمه مهمانی و اقدام سریع برای اعلام به دانشگاه مبداء مقطع کارشناسی تابستان 97

97/04/12

با سلام

        احتراماً پیرو نامه های قبلی در خصوص دانشجویان مهمانی که مدت مهمانی آنان طبق حکم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 به پایان می رسد ، به استحضار می رساند ؛

ارسال ریزنمرات نامبردگان پس از تسویه حساب کامل مالی و اداری و عودت اصل کارت دانشجویی مهمان الزامی است . ادامه مهمانی دانشجویان فاقد مجوز مهمانی صادره از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه از نظر این اداره کل مورد تایید نمی باشد .

در صورت ارایه درخواست تمدید مهمانی از طریق سامانه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 98-1397 توسط کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه بررسی و طبق مقررات و طی مراحل لازم مراتب اعلام خواهد شد.

 بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایند کلیه دانشجویان مهمان با توجه به مدت حکم مربوط و پایان مهمانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 تسویه حساب های لازم انجام و ریزنمرات به دانشگاه مبداء ارسال شده و همزمان نام دانشجو نیز به فایل راکد منتقل شود . در صورت تمدید مهمانی اقدام لازم طبق مقررات و روال مربوط به عمل خواهد آمد .