نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


تکمیل فرم تعهدنامه بی اثر نمودن دروس مردودی

97/04/12

در خصوص بی اثر نمودن دروس مردودی دانشجویان مقطع کارشناسی  ورودی سال 1393 و پس از آن، به استحضار می رساند؛ دانشجویان باید با مراجعه حضوری و تکمیل فرم پیوست و ارایه تعهد مبنی بر عدم درخواست برای تغییر یا بی اثر شدن دروس دیگر " حداکثر برای بی اثر شدن نمرات مردودی 3 درس"  بر اساس قانون مذکور درخواست ارائه نمایند سپس بی اثری دروس مورد درخواست توسط کارشناسنان آموزش در کارنامه اعمال گردد . در ضمن بی اثر نمودن دروس دارای وضعیت نمره صفر(غایب) ، 0/5 و0/25 طبق مقررات امکان پذیر نمی باشد.