نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه " تمدید سنوات نیمسال پنجم کارشناسی ارشد ورودی 95و کارشناسی ورودی 93

97/04/06

دانشجویان کارشناسی  نیمسال نهم و کارشناسی ارشد نیمسال پنجم  در اسرع وقت (حداکثر تا تاریخ 97/04/31)جهت تمدید سنوات از طریق سامانه جامع آموزش و منوی پیشخوان خدمت اقدام نمایند و جهت تایید با واحد آموزش تماس بگیرند. و پس از بارگذاری در سامانه یک نسخه تایید شده توسط مدیر گروه مربوطه را به ایمیل fouman.edu@ut.ac.ir ارسال نمایند.