نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


امتحان پایان ترم جناب مهندس دانشفر

97/03/22

آز خواص سنگ ۳/‏۴/‏۹۷‬ ساعت ۹ صبح

آز حفاری ۳۱/‏۳/‏۹۷‬ ساعت ۳۰/‏۱۳

آز خواص سیالات ۹/‏۴/‏۹۷‬ ساعت ۳۰/‏۱۳‬