نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

کلاس فوق برنامه درس اقتصاد پیشرفته دوره مجازی

97/03/06

قابل توجه دانشجویان دوره مجازی دانشکده فنی فومن

 

کلاس فوق برنامه اقتصاد مهندسی پیشرفته آقای دکتر سنگری روز چهارشنبه 97/03/09 ساعت 15/16-14 برگزار خواهد شد.