نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

درخواستهای متقاضی میهمان دانشگاههای سطح تهران غیر از پردیس مرکزی

97/02/31

 

دانشجویان متقاضی مهمانی دانشگاههای سطح تهران مانند امیر کبیر ، علم و صنعت و خواجه نصیر و ... درخواست آموزشی خود را تا تاریخ 97/03/05 به آموزش تحویل نمایند.