نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


ثبت نام کارآموزی در شرکت نفت اهواز

96/12/19

دانشجویان متقاضی گذراندن کارآموزی تابستان97 در شرکت نفت اهواز حداکثر تا رور سه شنبه 96/12/22 به واحد پژوهش (خانم فریدخواه) مراجعه نمایند .