نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه تغییر ساعت کلاس اقتصاد پیشرفته دوره مجازی

96/12/19

 

ساعت کلاس اقتصاد مهندسی پیشرفته دوره مجازی آقای دکتر سنگری در روزهای سه شنبه به ساعت 15/17-15 تغییر یافت.