نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص برنامه دانشجویان مهندسی کامپیتر

96/11/30

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برنامه دانشجویان مهندسی کامپیتر به شرح ذیل تغییر یافته است:

مدیریت استراتژیک  با آقای دکتر نوروز زاده پنجشنبه ساعت 13 الی 16

معماری با آقای مهندس شفارودی پنجشنبه ساعت  سیزده و سی الی شانزده و سی

ریزپردازنده با اقای مهندس شفارودی پنجشنبه ساعت شانزده و سی الی نوزده و سی