نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه برنامه زبان عمومی مهندسی نفت 95

96/11/24

 

زبان عمومی برای دانشجویان مهندسی نفت 95 در روز پنجشنبه ساعت 13-10 برگزار می شود.