نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه مهم حذف و اضافه نیمسال دوم 97-96

96/11/24

 

 

دانشجویان ورودی 95مهندسی نفت که درس خوردگی را اخذ نموده اند در اسرع وقت نسبت به حذف آن اقدام نمایند. ضمنا درس زبان عمومی برای دانشجویان مهندسی نفت 95 در روز پنجشنبه 16/30-13/30 ارائه می شود.

 

 

 

دانشجویانی که بیشتر از 142 واحد اخذ نموده اند با درخواست اموزشی جهت مکاتبه با دانشگاه تهران به واحد اموزش مراجعه نمایند.

 

تغییر ساعت ارائه درس: آزمایشگاه فیزیک 1 خانم دکتر نصراللهی شنبه 16/30-15 با گروه 45