نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص مرخصی تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی

96/11/05

 در خصوص مرخصی تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی با توجه به تقلیل سنوات تحصیلی به استحضار می رساند، دانشجویان می بایست واحدهای خود را در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی طوری تنظیم نمایند که حداکثر در مدت 8 الی 9 نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند.