نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اصلاحیه تاریخ ارزشیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

96/09/18

 

ارزشیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

 

1- بازه ارزشیابی : از هفته های یازدهم و دوازدهم به هفته های چهاردهم و پانزدهم از روز شنبه مورخ 1396/10/2 الی روز چهارشنبه مورخ 1396/10/13

 

2- بازه کنترل نهایی : از هفته چهاردهم به هفته شانزدهم از روز شنبه مورخ 1396/10/16 الی روز سه شنبه مورخ 1396/10/18