نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

جدول اعلام زمان مشاوره در طول هفته برای دانشجویان وردوی ۹۶ از سوی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده فنی فومن

96/09/08

 

 

زمان اختصاص داده شده برای راهنمایی دانشجویان ورودی جدید توسط اعضای هیأت علمی دانشکده فنی فومن در نیمسال اول 97-96

 

 

عضو هیأت علمی

روز

ساعت

 

خانم دکتر ندا اساسیان

(مهندسی شیمی)

شنبه

 

سه شنبه ها

13-14

 

11-12

 

خانم دکتر عاطفه حسن زاده

(مهندسی کامپیوتر)

دوشنبه ها

 

چهارشنبه ها

14:30-16:30

 

8:30-11:30

آقای دکتر سلمان نظری

(مهندسی صنایع)

 

یکشنبه ها

 

13-15

آقای دکتر محمد محمدی خاناپشتانی

(مهندسی نفت)

 

دوشنبه ها

 

10-12