نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه ثبت نام در انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشکده فنی فومن

96/09/07

 

اطلاعیه(انتخابات شورای صنفی)

 

بدینوسیله به اطلاع میرساند آندسته از دانشجویانی که تمایل به ثبت نام در انتخابات شورای صنفی را دارند در روزهای چهارشنبه مورخ 96/09/08 و شنبه مورخ 96/09/11 و یکشنبه مورخ 96/09/12 ساعت 8 صبح لغایت 15 جهت ثبت نام به امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند.