نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی و مدعو

96/08/30

 

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی و مدعو دانشکده فنی فومن در نیمسال اول (97-96)  از روز شنبه مورخ 11/9/‏۹۶ لغایت روز چهارشنبه مورخ 29/‏9/‏۹۶ خواهد بود. قابل ذکر است دانشجویان در صورت عدم انجام ارزشیابی،  مجاز به انتخاب واحد در نیمسال دوم (97-96) نمی باشند.