نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

زمانبندی جلسه آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی -ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی96

96/08/20

زمانبندی جلسه آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی -ویژه دانشجویان  کارشناسی ورودی96

 

سه شنبه 23/8/96 ساعت 10-9 مهندسی صنایع کلاس 105

 

چهارشنبه 24/8/96 ساعت 11-10 مهندسی شیمی کلاس110

 

چهارشنبه 24/8/96 ساعت 12-11 مهندسی نفت کلاس110

 

چهارشنبه 24/8/96 ساعت 14-13 مهندسی کامپیوتر کلاس110

 

حضور کلیه دانشجویان ورودی 96 در این جلسه الزامی است.