نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه مهم در خصوص طرح پایش سلامت جسم و روان دانشجویان جدیدالورود دانشکده فنی فومن

96/07/15

 

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود دانشکده فنی فومن(کارشناسی و کارشناسی ارشد)

در اسرع وقت و تا قبل از تاریخ 96/07/20 نسبت به تکمیل پرسشنامه های سلامت جسم و روان در سامانه گلستان اقدام فرمایید.

*دانشجویان ساکن در استان های تهران و البرز می بایست طبق برنامه زمانبدی ذیل و در بازه زمانی 16 لغایت 26 مهرماه، جهت انجام معاینات پزشکی به کلینیک 16 آذر واقع در خیابان 16 آذر در تهران مراجعه نمایند.(گرفتن نوبت در سامانه گلستان برای دانشجویان دانشکده فنی فومن الزامی نمی باشد.)

روزهای زوج: دانشجویان دختر(ساعت مراجعه 8 الی 17)

روزهای فرد: دانشجویان پسر(ساعت مراجعه 8 الی 17-روز پنج شنبه: ساعت مراجعه 8 الی 14)

*معاینات پزشکی سایر دانشجویان(به غیر از ساکنین استانهای تهران و البرز) طبق برنامه زمانبندی متعاقباً در داخل دانشکده صورت می پذیرد.

*تکمیل پرسشنامه ها و معاینات پزشکی الزامی می باشد.

*در صورت عدم تکمیل پرسشنامه ها و عدم حضور در معاینات انتخاب واحد ترم بعد امکانپذیر نخواهد بود.

*قبل از حضور برای معاینات پزشکی حتماً اقدام به تکمیل پرسشنامه ها در سامانه گلستان نمایید.