نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه شرکت در کلاسهای دانشجویان دوره مجازی

96/07/10

 

دانشجویان دوره مجازی می توانند با مراجعه به سایت utec.ut.ac.ir  از نحوه شرکت در کلاسهای آنلاین مطلع می شوند. ضمنا شروع کلاسها از تاریخ 96/07/15 خواهدبود.