نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی

96/07/04

کلیه درخواست های تاییدیه مقاطع قبلی دانشجویان ورودی سال 1396 طبق باید حداکثر تا تاریخ 1396/9/30 واصل یا تعیین وضعیت شده باشد ، در غیر این صورت ادامه تحصیل و ثبت نام دانشجویان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 امکان پذیر نخواهد بود .