نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص تعیین داوران پایان نامه کارشناسی ارشد

96/06/28

 

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد موظف هستند متن کامل پایان نامه خود را 3 هفته قبل از تاریخ دفاع، جهت تعیین داوران به آموزش دانشکده تحویل نمایند.