نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


روزی با دانشگاه تهران در دانشکده فنی فومن

96/05/16

 روزی با دانشگاه تهران در دانشکده فنی فومن


آشنایی با دانشکده فنی فومن، گروه های آموزشی و رشته های تحصیلی|آشنایی با امکانات فرهنگی، ورزشی و رفاهی|آشنایی با امکانات و تسهیلات ویژه دانشگاه تهران در دانشکده فنی فومن برای رتبه های برتر آزمون سراسری، بازدید از آزمایشگاه ها، کارگاه ها، کتابخانه و...

زمان: یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت 9    الی 14

راه های ارتباطی:


Web:http://ffeng.ut.ac.ir


Tel:013-34733151