نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


شرایط و مقررات اعلام شده در خصوص تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا

96/03/20

"لطفاً جهت اطلاع از شرایط و مقررات اعلام شده در خصوص تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا به آدرس: http://b2n.ir/93792 مراجعه نمائید".