نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص استفاده از خوابگاه‌های دانشگاه تهران در ایام تابستان سال ۹۶

96/03/17

اطلاعیه مهم در خصوص استفاده از خوابگاه های دانشگاه تهران

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی متقاضی استفاده از خوابگاه های دانشگاه تهران در ایام تابستان میرساند حداکثر تا پایان وقت اداری(ساعت 14) روز چهارشنبه مورخ 96/03/17 به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.