نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

96/03/08

بازه زمانی مذکور از تاریخ شنبه 96/03/06 لغایت جمعه 96/03/12 تمدید شده است .